Priodasau

Fel eich fideograffydd priodas byddaf yn cipio’r holl fanylion bach efallai y byddwch chi’n eu hanghofio amdanyn nhw ymysg holl gyffro’r diwrnod: manylion mân eich ffrog briodas, y gwen ar wynebau eich rhieni pan nad ydych chi’n edrych. Yn ogystal â’r adegau epig ni fyddwch chi eisiau eu hanghofio: o fawredd lleoliad eich priodas yng Ngogledd Cymru, i’r eiliad mae eich teulu yn dangos eu dawn ar y llawr dawnsio. Dewch i weld sut fedrwn ni adrodd eich hanes, gyda’n gilydd.

Mathew Lloyd yn sgwrsio gyda phriodferch

Pecynnau

Mae fy mhecynnau prisiau syml yn ei gwneud hi’n haws fyth i gynllunio eich priodas…

Darllenwch ragor

Priodas yn cael ei ffilmio yng Ngogledd Cymru

Oriel

Dewch i wylio hanesion rhai o’r cyplau arbennig rydw i wedi eu ffilmio yn yr adran hon…

Darllenwch ragor

Priodferch yn cael ei choluro ar ddiwrnod ei phriodas

Cwestiynau Cyffredin

Dewch i wybod rhagor am sut byddaf yn ffilmio eich priodas, sut rydw i’n gweithio a’r offer rydw i’n eu defnyddio…

Darllenwch ragor

Cysylltwch i wybod
rhagor, i gadw dyddiad
neu i holi
unrhyw gwestiynau

Cysylltwch â mi